28 декабря 2018 года Finanční správa опубликовала информацию, в которой конкретно перечислены данные, которые дожны быть в подтверждении из садика для получения скидки по подоходному налогу, называемой Školkovné. В данном подтверждении обязательно должны быть следующие данные:
  1. Jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  2. Celkovou výši výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a
  3. Datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.